Tallinna kesklinna juuksuriärid 20. saj alguskümneil

Aadresse järgides leidsin, et paljud tänapäeval tegutsevad juuksuriärid on samas kohas asunud vähemalt XX sajandi alguskümnetest saati. Käesoleva peatüki koostamisel võtsin aluseks valikuliselt aadressi- ja telefoniraamatuid. Varaseim neist oli Baltisches Adressbuch, mis ilmus aastal 1913. Kõige värskem pärines aastast 1940. Suureks abiks olid ka ülejäänud töö käigus välja koorunud seosed.

Uurimise käigus leidsin viite ühele Tallinna vanimatest juuksuriäridest. Härra Granbergi äri, mis asutati aastal 1887, tegutses aadressil Lai 7 vähemalt 1930.aastani. Veel 1913. aasta aadressiraamatust tegutseb äris härra Hans Granberg, kuid vähemalt 1924. aastast figureerib sel aadressil härra Jan (Juhan) Tschipan, kes 1930ndal aastal on juba kindlasti nimetatud juuksuriäri omanik. Tallinna Juuksetööliste Ühise Haigekassa kirjavahetuses juuksuriäridega leidub pilkupüüdev paber, kus härra Tschipan kinnitab oma allkirjaga, et lubab oma äriruumes haigekassa koosolekut pidada. Dokument on tõestus sellest, et mees on  juuksetööstus “Granbergi” omanik. 1930. aastal rajas ta endale (alguses ilmselt paralleelselt ) uue äri aadressil Pikk 19, millest kujunes suurim äri vabariigi perioodil. 

Äritunnuse järgi suurim juuksetööstus okupatsioonieelses Tallinnas asus aadressil Pikk 19 ja kuulus Jan Czipanile (Juhan Tschipan), hiljem tema pärijatele. Kui Laia tänava juuksuriäris töötas 1930. aastal Tschipani alluvuses 8 inimest, siis uues salongis Pikal tänaval võis tal alluvaid olla koguni 20 lähedal (Czipani juukseäri kandis äritunnust number 5, seega võis seal olla teenistuses kuni 20 inimest). Suurimat läbimüüki võrreldes teiste linna juuksetööstustega tõendab ka Czipani 1938. aasta tulude aruanne, kus puhaskasumina deklareeritud 10200 krooni ületab paljude juuksuriäride aastakasumi kümnekordselt.

Pärijate nimesid arhiivipaberitest ei leia, kuid kinnitamata andmetel olevat peale peremehe surma jäänud salong härra abilistele Leenile ja Martale. Leeni (ilmselt Helene Kõrts, kes abielludes kandis perekonnanime Elb. NB! Faktoloogiliselt kontrollimata, tegu on vaid oletusega) oli Czipani parem käsi, täites majandusjuhataja kohustusi. Ta aitas peremehel hoolitseda puhta pesu eest, käis turul, koristas ja kraamis.

Salong oli suur ja esinduslik. Proua Helgi Bergson, kelle esimene töökoht just Pikal tänaval asunud Czipani äri oli, mäletab, et välisuksest sisse tulles ootas külastajat ees esinduslik kiviparkett. Koridori otsas oli suur peegel ning kaks ust. Neist üks viis meeste-, teine naistesalongi.

Salong likvideeriti 1944. aastal, kui venelased Eestimaa okupeerisid. Sakslased olevat võtnud lahkudes kaasa kõik salongi föönid. Praeguse “Maiasmoka” kohviku vastas asuvasse hoonest sai esmalt Venemaa Julgeoleku staap, nüüd asub tollase Czipani äri ruumes Vene Föderatsiooni Saatkond. Tschipani väidetavad pärijad, juuksur Marta Efart (hiljem Raud) ning abiline Leeni asusid tööle Vene tänav 8 II korruse juuksuriäris, mis varem kandis nime “Basil”.

Sarnaselt härra Granbergile omas Laial tänaval juukselõikusäri ka tema tsunftikaaslane Paul Dreger. Dregeri juuksetööstus asus aadressil Lai 6 kuni aastani 1930. Algusdaatum on kahjuks teadmata. Nii lähestikku asunud juukselõikusärid pakkusid teineteisele kindlasti konkurentsi, kuid loodetavasti olid omanike suhted sõbralikud. 1924. aasta aadressiraamatus on vanahärra välja vahetanud Liisa Dreger. Seega eeldan ametidünastiat.

1913- 1939 asus aadressil Suur-Karja tänaval Paul Krolli juuksuriäri. Kuni 1930. aastani tegutseti majas number 20, seejärel koliti aadressile Suur- Karja 12.  Mainitud aastal oli härra kroll tööandja seitsmele alluvale.

Varajastest telefoniraamatutest käib juuksetööstuse aadressina aastakümneid läbi maja number 9 Viru tänaval. Juukselõikla aadressil Lehmstraβe 9 kohtasin esmalt 1913. aasta telefonikataloogis. Tolajal töötasid seal keegi eestipärast nime kandev härra Raudsepp ning ilmselt suguvõsa läbivat juuksuriametit pidav vanahärra A. Fedder. Fedderi nimi figureerib juuksetööstuse omanikuna aadressil Viru 9 1939. aastani. Siis on aga tegemist härra Rudolf Fedderiga, kes kuulus ka Tallinna Juukselõikurite Klubi juhatusse. Tallinna Juuksetööliste Ühise Haigekassa andmetel töötas 1930. aastal lisaks äriomanik härra Fedderile seal veel neli inimest. Alates 1940. aastast nimetati Viru 9 juuksurisalong austavalt ümber pikaajaliste omanike perekonnanime järgi. Puudub täpne teave, kuid ilmselt teenindas härra Fedderi juuksuriäri aastaid vaid meeskliente. Telefonikataloogi järgi leidub, et alates 1940. aastast on aadressil Viru 9 tegev daamide osakond. Kuigi äri kannab nimetust “Fedder”, on telefonikataloogis daamide osakonna omanikuna eraldi ära märgitud proua Zoja Arhipov. Rudolf Fedderi nime 1940. aasta telefonikataloogis enam ei leidu.

Lisaks eespool nimetatuile figureerib pikalt juuksurite nimekirjas veel härra Johannes Tuisk, kes oli 1921. aastal Tallinna Juukselõikajate Töötoapidajate Ametiühisuse esimees. Vähemalt 1913. aastast pakuti järjepidevalt juuksuriteenuseid ka aadressil Narva maantee 23. Alates 1935. aastast kandis sealne juuksetööstus nime “Junona”.

Aastatel 1924- 1939 töötas aadressil Nunne 1 T. Kärk ning üsna pikalt pidas juuksuriametit ka meister August Uhl, kelle äri asus aastatel 1930-35 aadressil Suur-Karja 2. Samuti figureerib paljudes aadressiraamatutes proua Saueauk Linda nimi. Tema puhul stabiilne töökoht puudub.

Ajavahemikul 1930-40 osutati juuksuriteenuseid katkematult lisaks eelpool mainituile veel aadressidel Tartu mnt. 7, Tartu mnt. 27, Pikk 36, , Suur-Karja 18, Voorimehe 5, Narva mnt. 4, Dunkri 1 jne. Kuna ettevõtjaina registreerisid end ka üksikisikud, oli Tallinnas 1937. aasta majandusloenduse põhjal end juuksurina registreerinud 727 ettevõtjat. Siinkohal mainin ära mõned ettevõtjad, kes figureerivad samadel aadressidel läbi nimetatud aastakümne.

Tuginedes telefonikataloogidele oli aastail 1930-40 aadressil Narva mnt 4 asunud daamide ja härrade salongi omanik, ilmselt ka juuksur härra August Fat(h)al. Samal ajavahemikul tegutses aadressil Dunkri 1 härra Karl Nigul (Niggol), kes kuulus alates 1917. aastast Tallinna Juukselõikajate Äriteenijate Ametiühisusse, olles selle organisatsiooni asutajaliige. Lisaks oli härra Niggol veel Tallinna Juuksetööliste Ühise Haigekassa juhatuse esimees.

Juuksetööstus aadressil Vene 1 kuulus vähemalt 1930-1939 aastatel härra Hugo Appelile ning kandis nime “Central”. Tallinna Juuksetööliste Ühise Haigekassa andmetel töötas 1930. aastal lisaks äriomanik härra Appelile seal veel neli juuksurit, kes olid eranditult meesterahvad. Nende hulka kuulus ka härra Aleksander Luents, kes ~1950ndatel töötas endises Fedderi juuksuriäris Viru tänav 9.

Alates 1940ndast aastast on salongi omanikuks registreeritud proua Viljand Hilda. Tegemist võib olla ka samas majas, kuid eri korrustel asunud juuksetööstustega.

Tallinna Linnaarhiivis oleva fondi number 86 abil saame teada, et kinnisvara Vene 1/ Raekoja 7 kuulus G. Willmanni pärijatele, kes olid Eesti, Soome ja Šveitsi kodanikud. Meister Hugo Appeli äriruumid, neid oli kaks, asusid keldrikorrusel. Üldpinnaga 45 m² ruum oli varustatud elektriga ning oli rendile antud ilma mööbli ja kütteta. 1938. aasta novembrikuu üür ilma veeta oli sada krooni. Vastav sissekanne Tallinna Linnavalitsuse Rahandusosakonna kinnisvara tulu- ja väärtusteraamatusse on selle kohta tehtud 20. 12. 1938. aastal.

Härra Appeli juuksuriäri “Central” kuulus 8 järgu ettevõtete hulka, seega ei omanud ta üle nelja palgatöölise. “Ettevõtete registreerimise raamat 1938. a.” annab ülevaate juuksetööstuste materiaalsest poolest. See on tänapäevamõistes tuludeklaratsioon, millest järeldub, et äri läbimüük oli 9000 krooni ning puhaskasum 1530 krooni. Juuksuriäri aadressil Vene 1 eksisteeris 1990ndate aastate alguseni, seda aga maja I korrusel.

Lisaks aadressile Vene 1 asusid 1938. aasta seisuga juuksetööstused ka aadressidel Vene 3, Vene 6 ja Vene 8. Viimane neist äridest kuulus näitleja Eino Baskini emale. Salong kandis äritunnust 7 või 8, mis tähendas, et seal töötas üle nelja inimese. Käsitööstusettevõttes äritunnusega nr. 7 on üheksa töötegijate maksimaalne arv. Proua Bergson, kes töötas aadressil Vene 8 aastatel 1949-1999, mäletab, et salongis oligi 9 töökohta. Seega oli tegemist päris suure juuksuriäriga. 

Salong “Basil” asus Vene 8 II korrusel. Vanemad inimesed mäletavad, et ülesse viiv kivitrepp oli kaetud luksusliku punase vaibaga. Uksest sisenedes jäi vasakut kätt suur roheliste kahhelplaatidega kaetud ahi. Ooteruumis oli koht administraatorile ja maniküürijale. Töötajad kandsid steriilseid valgeid kitleid ja juuksurite töölauad olid teineteisest vaheseintega eraldatud. Salongi seinal, väljaspool töökabiine oli taoline aparaat nagu tänapäeval haiglates. Nimelt kui klient kabiinis teenindajat vajas, vajutas ta nuppu ning uksetaga olevas karbikeses süttis vastava sektori tuli. Kabiinide uste taga seisid suured kuppelföönid.

1939. aasta oktoobrikuu lõpus kolis Masa Baskini salong “Basil” aadressile Viru 13, kus praegu peaks asuma uus moodne kaubamaja. 1938. aastal teenis salongi “Basil” omanik kuus 2040 krooni puhaskasu. Kinnistu Vene 8 kuulus 1938. aasta detsembrikuu seisuga Narva Kalevi Manufaktuurile. Ettevõtete registreerimise raamatu teatise nr. 543 (lk.19-20) alusel märge majas asuva juuksetööstuse kohta puudub. Peale Vene vägede sissemarssimist Eestisse proua Baskinil siin enam juuksurina töötada ei lubatud. Hiljem tegi ta juuksuritööd Leningradis, kus sealse raudteevaksali lähedal asunud salongis külastasid proua Baskinit tema endised töökaaslased.

Ilusalong Vene tänav 8 II korrusel oli TK “Junori” eliitsalong läbi aastakümneid kestnud Eesti NSV perioodi. Kabiinide süsteemi säilitati veel aastakümneid. Kabiinide vaheseinad lammutati alles 1976. aastal, mil tehti salongis suurem remont. Toimunud kapitaalremondi käigus avardati ruume nii juuksurite kui kosmeetikute tarvis. Siis lammutati ka vana kahhelahi ning asemele ehitati uus, tolajal moes olnud laineplekist vooderdusega ahi. Kosmeetikute tarbeks ehitati kabiinid varem salongi siseseina taga olnud ühiselamu ruumidesse. Laiendatud tagaruumi paigutati kraanikausid peapesu jaoks, samuti ehitati juurde töötajate puhkeruum. Teeninduskombinaadis “Junor” töötati kahes vahetuses. Mõlemas vahetuses töötas lisaks administraatorile ja juuksuritele veel maniküürija ning täistööajaga koristaja, kelle kohustuste hulka kuulus ka ahju kütmine.

1990. aastal haarasid aktiivsed kosmeetikud Reet Valdek ja Urve Laumets ohjad enda kätte ning rajasid esimeste ettevõtjate hulgas sinna aktsiaseltsi “Basiilsalong”. Pidulikul avamisel viibis ka Eino Baskin, kes meenutas salongi aastail, mil see kuulus tema emale. Stendil rippus ka väljapanek vanade fotodega, mida praegu ei suudeta enam üles leida. Nüüdseks on algaktsionärid oma osaluse ammu maha müünud ning härra Baskini ema rajatud salongil on juba mitmendad omanikud. Basiilsalongi praegused omanikud plaanivad koridori paraadtrepi taas punase vaibaga katta.

Lisaks eespool mainitud juuksuriäridele leiab telefonikataloogidest veel palju teisi aadresse, kus asusid juuksuriärid.  Stabiilselt püsis juuksetööstus aadressil Narva maantee 23. Selles majas töötas 1930ndal aastal juukselõikajana keegi Helene Lindros, kellest teame vaid seda, et ta taotles 1921. aastal Tallinna Politseiülemalt ajutist isikutunnistust, mille konts on senini säilinud, koos paljude sarnastega Tallinna Linnaarhiivis.  

Naisterahvastest tegutses oma ametis järjepidevalt lisaks mainitud Liisa Dregerile, Masa Baskinile ja Linda Saueaugule veel juuksuriproua Klavdia Emme. Tallinna Juuksetööliste Ühise Haigekassa andmeil omas proua Emme 30ndate algusaastail kahte juuksuriäri Kopli piirkonnas. Aadressil Sitsi 6 töötas tema alluvuses 3 töötajat, Bekkeri tehases nr. 7 oli aga 5 palgatöölist. Hiljem töötas proua Emme oma kodu lähedal, aadressil Vana-Viru 3. Kingsepa ametit pidanud härra Karl Emme ja tema abikaasa elasid aadressil Viru 1. Naistest edukaim 1938. aasta tuludeklaratsiooni järgi oli aga proua Vanderer Elfride, kelle juuksuriäri “Frida” aadressil Teenri 4 läbimüük oli Czipani järel suuruselt teisel kohal.


 


[1] Üks esimesi juuksureid, kes kuulus 1902. a. asutatud  Juuksurite ja habemeajajate tsunfti.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s